Khi đàn bà thâm độc, thì mọi thứ sẽ ra sao? Cris vào vai người molikan.com phụ nữ luôn toả ra mình tốt đẹp nhưng bản chất rất là nham hiểm và mưu mô.

内在是由克丽丝·霍旺,卡侬尼·加萨米特诺,妮达·帕查娜维拉潘主演的电视剧,在2020上映播出,24屋提供了内在在线观看,并且还可以支持手机看,不需要下载播放器,方便广大影迷。